Bishop Ngo Dinh-Thuc

Bishop Ngo, Bishop Louis, The Friars & Seminarians

Bishop Ngo & Bishop Louis - Baton Rouge in February 1983

Bishop Ngo & Bishop Louis - January 1983

October 6, 1897 - December 13, 1984